เที่ยวฉะเชิงเทรา วันหยุด ถ่ายรูปกับดอกปอเฮือง ที่ร้านบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

เที่ยวฉะเชิงเทรา วันหยุด ถ่ายรูปกับดอกปอเฮือง ที่ร้านบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

ช่วงเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน เมือท่านแวะบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกปอเฮือง เหลืองอร่าม เหมาะสำหรับถ่ายภาพสวยๆ ไปอวดเพื่อนๆ

นอกจากจะได้รับประทานอาหารอร่อยแล้ว ยังได้ชมบรรยากาศสวยๆด้วยเช่นกัน

เที่ยวฉะเชิงเทรา