Check In ถ่ายรูป

Check In ถ่ายรูปสวย ร้านบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

Check in ถ่ายรูปสวยๆ จ้า

 

1. สักการะ พระตรีมูรติ

พระตรีมูรติ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
พระตรีมูรติ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

พระตรีมูรติ แปลว่า รูปสาม ความหมายคือ รูป 3 องค์ของเทวะหรือธรรมชาติที่ทรงอำนาจ คือ อัคนี (ไฟ) วายุ (ลม) และสุริยะ (ดวงอาทิตย์) เรียกอีกอย่าง เทพทัตตาเตรยะ ซึ่งเป็น การรวมพลังของเทพเจ้าทั้งสามได้แก่ พระพรหม พระอิศวร (ศิวะ) และพระวิษณุ (นารายณ์) เป็นหนึ่งเดียว

อาจเปรียบได้ว่า พระตรีมูรติ มีพลังของเทพเจ้าทั้งสามในรูปเดียว คือ

– การสร้างโลก (สฤษฏิ) เป็นพลังของพระพรหม
– รักษาโลก (สถิติ) เป็นพลังของพระวิษณุ (นารายณ์)
– และทำลายโลก (ประลัย) เป็นพลังของพระอิศวร (ศิวะ)

บทสวดขอพรต่อพระตรีมูรติ

สาธุ สาธุ สาธุ อุกาสะ ข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้า นาย,นาง……..( บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ ) กราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้ว พระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลาย ผู้ปฎิบัติดี ผู้ปฎิบัติชอบทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้ว จึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ ณ บัดนี้ ( …..ขอพร….. )

เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติ (พระตรีมูรติ)

การขอพรจากพระตรีมูรตินั้น ไม่จำเป็นต้องขอเรื่องความรักอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การงาน ครอบครัว เงินทอง หรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกาย องค์ท่าน ก็สามารถบันดาลให้ได้ แต่คงจะต้องสงวนไว้ให้แก่ผู้ที่ตั้งใจจริงเท่านั้น

จะขอให้ร่ำรวยด้วยการไปคดโกงคนอื่นเขามา หรือสิ่งใดที่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ท่านคงจะไม่พิสมัยเท่าใดนัก และบางทีสิ่งชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่ในจิดใจ อาจกลับมาสนองคืนตัวให้ต้องร้อนลุ่มก็เป็นได้

 

2. ฟาร์มแกะ บ้านโพธิ์

ให้อาหารแกะเชื่องๆ น่ารักๆ ได้ค่ะ

ฟาร์มบ้านแกะ

ฟาร์มบ้านแกะ
ฟาร์มแกะ แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

 

3. บ่อเลี้ยงปลา ปลากระพงยักษ์ ตกปลาได้ค่ะ

สามารถนำปลาที่ตกให้ทางร้านทำอาหารให้ได้นะคะ

ตกปลา แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา
เมนูปลากระพง
ตกปลา แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

 

4. บ่อเพาะพันธุ์ปลาและห่าน

เลี้ยงปลา แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

เลี้ยงปลา แปดริ้ว ฉะเชิงเทรา

5. ปั่นหงส์ ชมบรรยากาศ

บรรยากาศ บ้านโพธิ์รเวอร์ไซด์