ลอยกระทง แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

ลอยกระทง แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย.2560 บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ เชิญร่วมงานลอยกระทง ริมแม่น้ำบางปะกง

แจกกระทงฟรี

Decorative floats close-up on Loy Krathong

ชมแสงจันทร์เต็มดวงกระทบผิวน้ำบางปะกง

สงบเงียบ สวยงามด้วยแสงหิ่งห้อยบนต้นลำพู พร้อมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามทั้งบาง

เที่ยวฉะเชิงเทรา

เที่ยวฉะเชิงเทรา วันหยุด ถ่ายรูปกับดอกปอเฮือง ที่ร้านบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

เที่ยวฉะเชิงเทรา วันหยุด ถ่ายรูปกับดอกปอเฮือง ที่ร้านบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

ช่วงเดือน ตุลาคม -พฤศจิกายน เมือท่านแวะบ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกปอเฮือง เหลืองอร่าม เหมาะสำหรับถ่ายภาพสวยๆ ไปอวดเพื่อนๆ

นอกจากจะได้รับประทานอาหารอร่อยแล้ว ยังได้ชมบรรยากาศสวยๆด้วยเช่นกัน

เที่ยวฉะเชิงเทรา