ลอยกระทง แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

ลอยกระทง แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย.2560 บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ เชิญร่วมงานลอยกระทง ริมแม่น้ำบางปะกง

แจกกระทงฟรี

Decorative floats close-up on Loy Krathong

ชมแสงจันทร์เต็มดวงกระทบผิวน้ำบางปะกง

สงบเงียบ สวยงามด้วยแสงหิ่งห้อยบนต้นลำพู พร้อมทุ่งปอเทืองเหลืองอร่ามทั้งบาง

เที่ยวฉะเชิงเทรา